นักวิจัย ผู้รอดชีวิต ผู้ให้คำปรึกษา และแพทย์ ร่วมประชุมเพื่อหารือนวัตกรรมในงานวิจัยโรคมะเร็งปอด การรักษา และการให้คำปรึกษาที่งานประชุมสัมมนาโรคมะเร็งปอดที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลก

เมืองโตรอนโต, Sept. 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ผู้ป่วย ผู้รอดชีวิต และผู้ให้คำปรึกษาร่วมกับนักวิจัยและแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อหารืออนาคตของโรคมะเร็งปอดที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ครั้งที่ 19 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอด (World Conference on Lung Cancer หรือ WCLC) ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา การแถลงข่าวครั้งแรกของการประชุมสัมมนาเป็นการแถลงหัวข้อสำคัญสั้น ๆ ของผู้เข้าร่วม ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ (มากกว่า 7,300 คน) และมีการทบทวนชุมชนผู้ดูแลผู้ป่วยที่ทำงานเพื่อเร่งการวิจัย ทำการประเมินข้อมูลการสำรวจด้านความต้องการของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอด และได้เน้นย้ำผลของการจัดทำข้อมูลรายละเอียดด้านจีโนมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย การประชุมสัมมนาเปิดตัวด้วยข้อความต้อนรับของประธานร่วมของการประชุมสัมมนา […]

งานประชุมผู้สื่อข่าวของการประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอดในวันจันทร์: ผลการวิจัยทางคลินิกและความแตกต่างในการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

เมืองโตรอนโต, Sept. 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ที่งานประชุมผู้สื่อข่าววันนี้ที่สมาคมนานาชาติเพื่อการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งปอด (IASLC) ครั้งที่ 19 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาระดับโลกด้านมะเร็งปอด (World Conference on Lung Cancer หรือ WCLC) ประธานร่วมของการประชุมสัมมนา แพทย์หญิง Andrea Bezjak จาก FRCPC วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ภาควิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาและนโยบายสุขภาพ ฝ่ายการจัดการและประเมิน ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) และพนักงานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแพทย์ที่ศูนย์มะเร็งเจ้าฟ้าหญิงมากาเร็ต (Princess Margaret […]