Taconic Biosciences Announces New San Diego Location

Local Commercial Animal Model Production and Colony Management Services Available to West Coast Customers RENSSELAER, N.Y., Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, a global leader in providing drug discovery animal model solutions, announces the availability of both commercial animal model production and colony management services through a new location in San Diego. Taconic […]

Taconic Biosciences Announces New San Diego Location

Local Commercial Animal Model Production and Colony Management Services Available to West Coast Customers RENSSELAER, N.Y., Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, a global leader in providing drug discovery animal model solutions, announces the availability of both commercial animal model production and colony management services through a new location in San Diego. Taconic […]

แว่นตาจับความเคลื่อนไหวของสายตาแบบใหม่นำข้อมูลในชีวิตจริงสู่การวิจัยเชิงวิชาการ

BIOPAC รวมการจับความเคลื่อนไหวของสายตาด้วยการบันทึกข้อมูลมือถือ และการรวบรวมข้อมูลทางสรีรวิทยาเพื่อทำการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือในชีวิตจริง GOLETA, Calif., Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — BIOPAC Systems, Inc. ได้ประกาศการผสานรวมการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาแบบใหม่สำหรับนักวิจัยที่ทำการทดลองจากผู้ใช้งานอุปกรณ์พกพาในสถานที่ต่างๆ แว่นตาจับความเคลื่อนไหว ETVision (EYE-ETV) ตอนนี้ได้ผสานรวมกับระบบไร้สายและซอฟต์แวร์ BIOPAC ซึ่งช่วยให้นักวิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาในชีวิตจริงจากอาสาสมัครในห้องปฏิบัติการ ในภาคสนาม ในที่ทำงาน ในการเล่นกีฬา หรือสถานที่ใดก็ตามที่ทำการวิจัย การบันทึกข้อมูลมือถือช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลด้านสรีรวิทยาในสภาพแวดล้อมของพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสถานที่ทำงาน ยานพาหนะ สนามกีฬา และศูนย์ฝึกอบรม ข้อมูลการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาสามารถซิงโครไนซ์กับข้อมูลสรีรวิทยานี้ได้แล้วในตอนนี้ และนักวิจัยสามารถตรวจสอบวิดีโอการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาด้วยข้อมูลสรีรวิทยาจาก AcqKnowledge ซอฟต์แวร์การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงลึกในด้านการยศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ประสบการณ์ผู้ใช้ กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาประสิทธิภาพ การฝึกอบรม และอื่นๆ “การเคลื่อนที่เป็นกุญแจสำคัญเมื่อทำการวิจัยภาคสนาม” Frazer Findlay CEO แห่ง BIOPAC กล่าว “ไม่ว่าคุณจะพัฒนาความสามารถในการใช้งานหรือศึกษาเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน การเพิ่มข้อมูลทางสรีรวิทยาด้วยข้อมูลการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุปัญหาด้านการยศาสตร์ และข้อบกพร่องในการออกแบบได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ลองจินตนาการภาพนักบินหรือผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลหนักซึ่งมีอาการปวดไหล่จากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ความเหนื่อยล้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือข้อผิดพลาด ความสำคัญของการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นไม่สามารถมองข้ามไปได้” ระบบ BioNomadix ไร้สายและพกพาของ BIOPAC […]

แว่นตาจับความเคลื่อนไหวของสายตาแบบใหม่นำข้อมูลในชีวิตจริงสู่การวิจัยเชิงวิชาการ

BIOPAC รวมการจับความเคลื่อนไหวของสายตาด้วยการบันทึกข้อมูลมือถือ และการรวบรวมข้อมูลทางสรีรวิทยาเพื่อทำการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือในชีวิตจริง GOLETA, Calif., Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — BIOPAC Systems, Inc. ได้ประกาศการผสานรวมการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาแบบใหม่สำหรับนักวิจัยที่ทำการทดลองจากผู้ใช้งานอุปกรณ์พกพาในสถานที่ต่างๆ แว่นตาจับความเคลื่อนไหว ETVision (EYE-ETV) ตอนนี้ได้ผสานรวมกับระบบไร้สายและซอฟต์แวร์ BIOPAC ซึ่งช่วยให้นักวิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาในชีวิตจริงจากอาสาสมัครในห้องปฏิบัติการ ในภาคสนาม ในที่ทำงาน ในการเล่นกีฬา หรือสถานที่ใดก็ตามที่ทำการวิจัย การบันทึกข้อมูลมือถือช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลด้านสรีรวิทยาในสภาพแวดล้อมของพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสถานที่ทำงาน ยานพาหนะ สนามกีฬา และศูนย์ฝึกอบรม ข้อมูลการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาสามารถซิงโครไนซ์กับข้อมูลสรีรวิทยานี้ได้แล้วในตอนนี้ และนักวิจัยสามารถตรวจสอบวิดีโอการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาด้วยข้อมูลสรีรวิทยาจาก AcqKnowledge ซอฟต์แวร์การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงลึกในด้านการยศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ประสบการณ์ผู้ใช้ กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาประสิทธิภาพ การฝึกอบรม และอื่นๆ “การเคลื่อนที่เป็นกุญแจสำคัญเมื่อทำการวิจัยภาคสนาม” Frazer Findlay CEO แห่ง BIOPAC กล่าว “ไม่ว่าคุณจะพัฒนาความสามารถในการใช้งานหรือศึกษาเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน การเพิ่มข้อมูลทางสรีรวิทยาด้วยข้อมูลการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุปัญหาด้านการยศาสตร์ และข้อบกพร่องในการออกแบบได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ลองจินตนาการภาพนักบินหรือผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลหนักซึ่งมีอาการปวดไหล่จากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ความเหนื่อยล้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือข้อผิดพลาด ความสำคัญของการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นไม่สามารถมองข้ามไปได้” ระบบ BioNomadix ไร้สายและพกพาของ BIOPAC […]