March 24, 2023

Curia ร่วมมือกับ Corning เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาและการผลิตแบบต่อเนื่องของชีวเภสัชภัณฑ์

การทำงานร่วมกันถือเป็นการติดตั้งระบบการผลิต G1 ของ Corning ทั่วโลกเป็นครั้งแรก เพื่อรองรับการผลิตสารเคมี API คุณภาพสูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเคมีการไหลที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง อัลบานี นิวยอร์ก, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE)

Read More