Filipino News: DOLE naglunsad ng malawakang kampanya laban sa ‘endo’

Inatasan kahapon ni Kalihim Silvestre H. Bello III ng Paggawa at Empleo (DOLE) ang lahat ng Regional Office ng Kagawaran na maglunsad ng malawakang kampanya laban sa iligal na kontraktuwalisasyon at ‘endo’ upang tiyakin na mahigpit na naipapatupad ang karapatan ng manggagawa sa seguridad sa trabaho.

“Inaatasan ko ang lahat ng Regional Directors na ipaalam sa publiko, partikular na sa employer at manggagawa, na seryoso kami sa aming layunin na bawasan ang ‘endo’ ng 50 porsiyento ngayong 2016 at tuluyan na itong matanggal ng 2017,” ani Bello.

Inatasan din ni Bello ang lahat ng Regional Director ng Kagawaran na doblehin ang kanilang pagsisikap sa pagsasagawa ng konsultasyon at dayalogo partikular na sa mga pangunahing sektor kung saan laganap ang kontraktuwalisasyon at ‘endo’. Kabilang sa mga pangunahing sektor ang hotel and restaurant, manufacturing, health and wellness, malls, food chains, agricultural plantation, at corporate farms.

Kanyang idinagdag na sa pagsasagawa ng pagpupulong, mas mabibigyang linaw at matutugunan ng Kagawaran ang mga usapin na ipinararating ng iba’t ibang asosasyon ng employer at iba pang sektor, ukol sa pagpupunyagi ng pamahalaan na tuluyang mawakasan ang iligal na kontraktuwalisasyon.

Sinabi din ni Bello na kasalukuyang binubuo ng Kagawaran ang pamphlet para sa mga karaniwang katanungan ukol sa kontraktuwalisasyon at ‘endo’ at ito ay ipamamahagi sa buong bansa. Ito rin ay ilalathala sa website sa lahat ng opisina at ahensiya ng DOLE.

“Kinakailangang malinaw na maipaliwanag ang konsepto ng kasunduan sa ilalim ng labor only-contracting, istado ng empleo, at ang mga sitwasyon na nagiging paraan upang umiwas sa itinatakda ng batas,” ani Bello.

“Ipinagbabawal ang labor-only contracting. Ito ay nangangahulugan na ang labor-only contracting, o iyong mga kasunduan kung saan ang contractor o subcontractor ay nagre-rekrut, nagsu-supply o nagtatalaga lamang ng manggagawa upang magtrabaho o magbigay ng serbisyo sa isang principal, ay iligal,” ani Bello.

Kanya ring idinagdag na batid ng Kagawaran na ang illegitimate contractualization o “endo” ay umiiral sa parehong bilateral at trilateral employment relationships.

“Ang illegitimate contractualization o ‘endo’ ay mga gawain sa ilalim ng labor-only contracting o iba pang kaparehong kasunduan kung saan ang trabaho ay itinakda sa maikling panahon para sa hangarin na makaiwas sa mga batas-paggawa tulad ng security of tenure, self-organization at collective bargaining, at iba pang karapatan ng manggagawa,” ani Bello.

Source: Philippine Information Agency