Statement of Senator Joel Villanueva on the proposal of the Department of Finance to shut down POGO firms that evade tax payments

We do not owe anything to these errant POGOs who have the gall to refuse the correct payment of taxes of their workers. We expect nothing less than the immediate shut down of these firms.

It is high time that our government acts with dispatch to make these firms comply with our country's laws. We call on the interior department to support the Department of Finance by asking all local government units to revoke business permits of POGOs who do not comply with our tax laws. The interior department should also lend a hand to the Bureau of Internal Revenue by asking the police to fan out and shutter these firms, the way it closed down operations of the PCSO last month.

Hindi biro ang pagsulpot ng sektor na ito at ang mga kaakibat na problemang dala dala nito tulad ng paglikha ng tinatawag na real estate bubble at pagtaas ng krimen sangkot ang mga dayuhan. Sa ating pananaw, hindi po sapat ang kanilang binabayaran na buwis para payagan itong mamayagpag. Tumataas ang renta sa tirahan at office space dahil sa sektor na ito, at lubos na naaapektuhan ang ating mga kababayan na negosyante at manggagawa. Dumadayo na rin po sa ating bayan ang mga kriminal na tumatakas sa kanilang pananagutan sa batas ng China, tulad na lamang ng nakaraang raid sa isang opisina sa Pasig noong nakalipas na linggo.

Maging ang gobyerno ng China po ay hinihiling na ipagbawal na ang pagpapatakbo ng mga POGO mula sa ating pamahalaan. Maliit lang po ang benepisyo natin sa sektor na ito, at mas malaki pa ang dulot na abala sa atin nito. Dapat po talagang ipatigil ang operasyon nitong mga POGO sa ating bayan.

In our forthcoming public inquiry into POGOs, we will lay down all the facts about this sector to show that it has brought more harm than good to our society.

Source: Senate of the Philippines