Hartford ซื้อกิจการ Navigators ด้วยเงินสดมูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายงานจากเมืองแสตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต, Aug. 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Navigators Group, Inc. (NASDAQ:NAVG) ได้ประกาศวันนี้ว่าได้เข้าทำสัญญาอย่างแน่นอนเพื่อขายกิจการให้กับ The Hartford Financial Services Group, Inc. (NYSE: HIG) ซี่งจะเข้าซื้อกิจการด้วยเงินสดทั้งหมด มูลค่าประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวระบุว่าผู้ถือหุ้นของ Navigators จะได้รับเงินสดจำนวน 70.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นที่ถือครอง เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น ข้อเสนอที่จะมอบเงินจำนวน 70.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นคิดเป็นเงินจำนวน 1.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนต่อหุ้นที่ปรับลดทั้งหมดของ Navigators ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018 และเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 18.6% สำหรับราคาซื้อขายหุ้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาซื้อขาย 90 วัน คุณ Stanley A. Galanski ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Navigators กล่าวว่า “การซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก […]