April 6, 2024

eXp Realty แต่งตั้ง Leo Pareja เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมในยุคถัดไป

Glenn Sanford ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจะยังคงเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ eXp World Holdings เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เบลลิงแฮม วอชิงตัน, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

Read More

eXp Realty แต่งตั้ง Leo Pareja เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมในยุคถัดไป

Glenn Sanford ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจะยังคงเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ eXp World Holdings เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เบลลิงแฮม วอชิงตัน, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

Read More

eXp Realty แต่งตั้ง Leo Pareja เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมในยุคถัดไป

Glenn Sanford ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจะยังคงเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ eXp World Holdings เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เบลลิงแฮม วอชิงตัน, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) —

Read More

Zero Terrain ซึ่งเป็นโครงการกักเก็บพลังงานน้ำระบบสูบกลับแห่งแรกของเอสโตเนีย ร่วมมือกับรัฐบาลเอสโตเนียและได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1.9 ล้านยูโร

ทาลลินน์, เอสโตเนีย, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — กระทรวงสภาพภูมิอากาศของเอสโตเนียลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับบริษัทพลังงาน Zero Terrain เพื่อช่วยให้เอสโตเนียบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 100%

Read More